• بخشی از راه حل امنیت سایبری است Blockchain ، به گفته کارشناسان استرالیایی

   بخشی از راه حل امنیت سایبری است Blockchain ، به گفته کارشناسان استرالیایی

   بخشی از راه حل امنیت سایبری است Blockchain ، به گفته کارشناسان استرالیایی

   بخشی جدایی ناپذیر برای محافظت از تجارت و دولت استرالیا در blockchain کارشنناسنان استرالیا می گویند که
   برابر حملات سایبری است.

   تالار گفتمان امنیت سنایبری و بلاکچین با کارشناسان برجسته استرالیا و مقامات دولتی فن آوری به عنوان یک پاسخ مستقیم به افزایش حملات سایبری معرفی کرده است که از طریق دستکاری داده ها ، یکپارچگی سیستم ها را هدف قرار می دهد. این کارشننناسننان با چندین دهه تجربه در بخش امنیت سننایبری ، فناوری نوظهور را به عنوان مؤلفه ای مهم در گرچه راه حل ، blockchain محافظت از استرالیا در برابر حملات آینده تعریف کردند. آنها همچنین بیان کردند که کامل نیست ، اما برای جلوگیری از مهاجمان احتمالاً کار می کند. پیتاریدیس در طول پانل توضنی داد که حملات در فرکانس و شندت در حال افزایش هسنتند و اظهار داشنت چین پشت حملات اصلی بازیگران دولت از ژوئن بوده است که بسیاری از صنایع دولت استرالیا را تهدید کرد: این موارد نقض امنیت سایبری در ۸0 ماه گذشته تقریباً ۸2 ٪ با تنظیم خاصی به تمرکز آنها افزوده شده است: "آنچه من را بسنیار نگران می کند ، صنداقت سنیسنتمهای ما است. استرالیا به جای حذف اطلاعات ، به طور فزاینده شاهد حمله هایی است که داده ها را برای کاهش یکپارچگی سیستم دستکاری می کند. "
   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
تمامی حقوق برای مرکز ملی فضای مجازی محفوظ است. هر گونه کپی‌برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.