• طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
  • تعیین تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی

   تعیین تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی

   سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
   وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
   در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی٬ به پیوست مصوبه جلسه سی ام شورای عالی مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ ٬ با موضوع «تعیین تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی» ٬ برای اجرا ابلاغ می شود.
   دبیر مرکز ملی فضای مجازی ـ سیدابوالحسن فیروزآبادی
   تعیین تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
   با توجه به بند یک مصوبه جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۴ شورای عالی فضای مجازی با موضوع «تصمیم گیری درخصوص شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی» و به منظور تعیین تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی٬ شورای عالی فضای مجازی در جلسه سیام مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ مواد ذیل را تصویب نمود:
   ۱ .کلیه وظایف و مسئولیتهای اجرایی قانونی٬ اموال٬ دارایی ها٬ حقوق٬ تعهدات٬ امکانات و تجهیزات دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی برای خاتمه فعالیت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل می شود؛
   ۲ .درخصوص تعیین تکلیف کلیه نیروی انسانی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی از زمان تصویب مصوبه مذکور٬ حسب نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی) اقدام خواهدشد.
   تبصره۱: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرایی شدن این مصوبه نسبت به تأمین و تخصیص اعتبارات لازم از ردیفهای مصوب دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی در بودجه سالیانه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام نماید.
تمامی حقوق برای مرکز ملی فضای مجازی محفوظ است. هر گونه کپی‌برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.